Stappenplan inloggen/digitaal inschrijven

 

 •  Ga naar www.kvg-tilburg.nl
 •  Op de pagina rechts ziet u inloggen. Klik hier op.
 •  Dan verschijnt de pagina van e-Captain.
 •  Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 •        U ontving deze per mail.
 •        Let op (hoofd)letters, spaties en dergelijke.
 •        Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten?

       Klik op:<wachtwoord vergeten>. U ontvangt per

       mail nieuwe inloggegevens.

Na het inloggen ziet u het volgende scherm

K.V.G. TILBURG

1.    Het hoofdmenu:

2.    Home - mijn gegevens – activiteitenagenda - uitloggen.

3.    In het menu “mijn gegevens” vindt u de opties:

Mijn gegevens- Mijn activiteiten- Mijn facturen- Inloggegevens.

4.    Rechts bovenin het scherm vindt u een link waarmee u terug kunt naar de website.

Inloggegevens  wijzigen

U kunt zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord zelf wijzigen. U kunt kiezen voor iets dat u makkelijker kunt onthouden. Ga hiervoor naar het onderdeel: Inloggegevens.

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen. Dat geldt voor: adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

 

Activiteitenagenda

 • Hier staat het overzicht van alle activiteiten voor het verenigingsjaar 2018-2019.
 • Dit overzicht correspondeert met de informatie in het boekje en op onze eigen website.
 • De contributie staat standaard aangevinkt. U hoeft niets te doen.
 • Vink de activiteiten aan waar u aan mee wilt doen.
 • Als u klaar bent met uw keuzes, klikt u onderaan op het vakje < inschrijven>.
 • U ontvangt een e-mail waarop de door u opgegeven activiteiten vermeld staan.
 • Vervolgens ontvangt u, ook per e-mail een factuur. Deze kunt u op de normale wijze betalen op rekening:

 

NL90RABO 0191284084 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Tilburg, onder vermelding van uw lidnummer.

 • U kunt later nog activiteiten toevoegen. Annuleren is ook mogelijk, totdat de rekening is betaald. Voor annulering gaat u naar de betreffende activiteit en klikt op het rode kruisje. De inschrijving vervalt. (gemakkelijk als blijkt dat u toch niet kunt)

Financieel overzicht

U vindt hier uw factuurgegevens. U kunt de factuur ook inzien.

U klikt daarvoor onder de laatste kolom <bekijk factuur> op het vergrootglas. Zo kunt u altijd nakijken waarvoor u hebt ingeschreven en betaald.

Uitloggen

Hier kunt u uitloggen uit het beveiligde deel van de site. Vergeet u uit te loggen dan gebeurt dit na enige tijd automatisch.

Hulp Nodig ?

 

Even een telefoontje naar Mia Velthuijsen tel: 06-108 260 63.