Nieuwsbrief maart 2019

Beste dames van K.V.G Tilburg,

 

Op het randje van de lente gaan we de tweede helft van verenigingsjaar 2018-2019 in. De jaarlijkse dagreis zal ons naar Ridderkerk en Willemsstad brengen en vanaf nu kan er op ingeschreven worden.

 

In januari hebben we een enquête gehouden om helder te krijgen of een officiële naamsverandering van de vereniging wenselijk is. De enquête is verstuurd naar 259 leden en 211 leden hebben daarop gereageerd, een respons van 81%. De meningen waren als volgt verdeeld:

Ik hecht eraan dat de naam behouden blijft: Katholiek Vrouwen Gilde 30 leden (14%)

Ik vind het goed dat katholiek verdwijnt uit de naam                        181 leden (86%)

 

De uitkomst geeft duidelijk aan, dat de meerderheid het eens is met een naamsverandering. Daarom zal het bestuur voorbereidingen treffen om de statutenwijziging aangaande de naam en de daarbij passende doelstelling in gang te zetten. Concreet betekent dit, dat tijdens de jaarvergadering een officiële stemming zal plaatsvinden. Om statuten te veranderen is twee derde meerderheid nodig van de daar aanwezige leden.

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor een vrijwilliger om de website mee te beheren. Daar heeft niemand op gereageerd, we hopen dat zich nog iemand meldt. De secretaris en voorzitter zullen deze taak voorlopig samen op zich nemen. Het is echter nodig, dat meer leden zich als vrijwilliger in gaan zetten om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

We hebben behoefte aan iemand die zich gaat bekwamen als penningmeester om deze belangrijke taak op termijn op zich te nemen en die dan tevens bestuurslid wordt. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen werkzaamheden voor de verenging. Maak je interesse kenbaar bij een bestuurslid of  via kvgtilburg@hotmail.nl 

 

De collecte voor de Johan Stekelenburgstichting tijdens de kerstviering heeft € 344,10 opgebracht. Dit bedrag werd door het K.V.G. aangevuld tot € 400,00.

Het bestuur heeft besloten om de opbrengst van de collecte van Kerstmis ook de komende jaren te schenken aan de Johan Stekelenburg stichting en die van de algemene jaarvergadering aan de stichting Melania. Wij vinden beide doelen het best passen bij de aard van de vereniging. Mochten leden echter suggesties hebben voor andere goede doelen, dan kunnen die altijd ingediend worden, graag per e-mail.

 

Bestuur K.V.G.

 

Voor de volgende activiteiten kan (nog) worden ingeschreven

 

1. Museumbezoek “Openlucht museum” Arnhem woensdag 17 april

Programma zie de site en de nieuwsbrief van december 2018

 

2. Natuurwandeling: "het Galgenven” woensdag 10 april. Zie boekje blz. 30 of de website.

 

3 .Natuurwandeling: "Gorp de Leij" woensdag 8 mei. Zie boekje blz. 31 of de website.

 

4. Dagreis dinsdag 21 mei

We brengen een bezoek aan het Chocolade atelier Van Noppen in Ridderkerk. We krijgen daar een uitleg en een demonstratie chocolade maken. Natuurlijk drinken we daar koffie of thee met chocolaatjes.

Daarna rijden we naar Willemstad voor de lunch, gevolgd door een stadswandeling.

 

Programma:

 8.30  uur vertrek bij station Universiteit

10.00 uur aankomst in Ridderkerk voor een demonstratie chocolade maken bij Van                         Noppen

12.00 uur vertrek naar Willemstad

12.30 uur lunch  in restaurant de Rosmolen

13.30 uur stadswandeling met gids

14.30 uur koffie met gebak

15.30 uur stadswandeling met bezoek aan de Koepelkerk

16.30 einde programma

17.00 uur vertrek naar Tilburg

 

De reis kan alleen doorgaan als er minimaal 40 leden op inschrijven. De dagreis kost

€ 55,00.

Het zou fijn zijn als je snel inschrijft, zodat we tijdig weten of we de reis kunnen laten doorgaan.

 

Dit is de inschrijfprocedure:

  •  Ga naar www.kvg-tilburg.nl
  •  Op de pagina rechts zie je INLOGGEN staan. Klik hier op.
  •  Dan verschijnt de pagina van e-Captain.
  •  Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
  •  Klik bovenaan op “activiteiten”.
  •  Onder activiteitenoverzicht klik op “alle activiteiten”
  •  Klik op de activiteit waarvoor je wilt inschrijven en schrijf je in.

 

En zoals altijd: BETAAL PAS ALS JE EEN FACTUUR ONTVANGEN HEBT

 

Aanvullende informatie:

 

Lezing 5 april

Zoals eerder vermeld is, kon de geplande lezing niet doorgaan. Als alternatief komt Nicoline Hin een lezing geven over slachtofferhulp. 

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing. Zij werkt met ruim 1100 onbetaalde en 500 betaalde krachten. In 2017 zijn zij in contact gekomen met 226.508 slachtoffers.

Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan wat het vrijwilligerswerk precies inhoudt. Daarnaast wordt uiteengezet hoe zij slachtoffers helpen met emotionele ondersteuning, praktische hulp en juridische ondersteuning.

Nicoline Hin, medewerker  bij de Algemene Dienstverlening die emotionele en praktische ondersteuning aan slachtoffers geeft, zal deze lezing geven.

 

Welkom aan de nieuwe leden

We nodigen nieuwe leden nadrukkelijk uit om zich bij een eerste activiteit tot de gastvrouw/het bestuurslid te wenden voor een kennismaking.

Nieuwe leden sinds december 2018 zijn: Lies Schuurmans, Mechtild van Beekum, Gerry Weeterings, Sjan van Gerven, Helma Krens, Francy Stokkermans en Willy de Lange.

Het aantal leden op dit moment is 264.

 

De leden die tijdens de jaarvergadering hebben aangegeven post van de vereniging te willen bezorgen, zullen in juni benaderd worden om het programmaboekje rond te brengen.

 

Attentie: Als je je lidmaatschap wil opzeggen, doe dat dan voor 1 juni SCHRIFTELIJK via de e-mail. Dan hoeven er voor jou geen kosten te worden gemaakt voor het boekje en de verzending ervan. Een telefoontje of terloopse mededeling wordt helaas niet in ons geheugen opgeslagen.

Voor het opstellen van de nieuwe begroting is het ook van belang om te weten van hoeveel leden we kunnen uitgaan.

Indien je door omstandigheden toch later opzegt, vragen we € 7,50 voor de gemaakte kosten.