Nieuws

Nieuwe website

 

We zijn druk bezig met het vernieuwen van onze website. Nadat je bent ingelogd kom je op de nieuwe website die we ook ondergebracht hebben bij e-Captain. Hij is nog niet af en je zult nu nog regelmatig veranderingen zien. Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar staat het hele programma erop en is deze website helemaal klaar. 

Oproep penningmeester

 

We hebben behoefte aan iemand die zich gaat bekwamen als penningmeester om deze belangrijke taak op termijn op zich te nemen en die dan tevens bestuurslid wordt. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen werkzaamheden voor de verenging. Maak je interesse kenbaar bij een bestuurslid of  via kvgtilburg@hotmail.nl

 

Inschrijven nog mogelijk voor de volgende activiteiten

 

 • Museumbezoek wo. 17 april Openlucht Museum Arnhem
 • Natuurwandeling wo 10 april "Het Galgenven"
 • Natuurwandeling wo. 8 mei "Gorp de Leij

Collecte Johan Stekelenburgstichting

 

De collecte voor de Johan Stekelenburgstichting tijdens de kerstviering heeft € 344,10 opgebracht. Dit bedrag werd door het K.V.G. aangevuld tot € 400,00.

Wist u dat:

 

 •  Activiteiten alleen doorgaan bij voldoende deelname.
 • Je digitaal kunt aanmelden via de website.
 • Jouw aanmelding pas geldig is als jouw betaling binnen is.
 • Je wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.
 • Je altijd bericht krijgt als je door over-inschrijving of afgelasting niet kunt deelnemen.
 • Je bij verhindering, dit altijd door moet geven aan de gastvrouw.
 • Introducés m/v welkom zijn bij lezingen tegen betaling van € 5,00 per keer. Betaling aan de gastvrouw.
 • Deelname aan een activiteit of het meerijden met andere leden altijd op eigen risico is.
 • Je wordt verzocht bij iedere activiteit uw aanwezigheid te melden bij de gastvrouw.
 • Dat wij een noodtelefoon hebben voor het geval dat er  bij uitstapjes en museabezoeken wat gebeurt, bijv. dat u de weg kwijt raakt, niet meer weet hoe laat de bus vertrek, enz. Deze noodtelefoon gebruiken we alleen bij genoemde uitstapjes.
 • Het nummer is: tel: 06 413 745 57. Het is handig om dit telefoonnummer direct op te slaan in uw telefoon.
 • Betalingen niet worden terugbetaald, tenzij het bestuur anders besluit. Je  kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen (per post of per mail). Betalingen onder de  € 10,00 komen niet voor terugbetaling in aanmerking  en er wordt altijd € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Je een deelnemerslijst kunt inzien na het inloggen bij de betreffende activiteit.
 • Toos de Haas het potje “lief en leed” beheert en u aan haar bijzondere feiten kunt doorgeven. Gegevens vind je op de ledenlijst
 • Reacties en ideeën altijd welkom zijn bij het bestuur.
 • Je wordt geadviseerd regelmatig onze website te raadplegen voor het laatste nieuws van het K.V.G.