Nieuws

Wist u dat:

 

·        Activiteiten alleen doorgaan bij voldoende deelname.

·        U zich digitaal kunt aanmelden via de website.

·        Uw aanmelding pas geldig is als uw betaling binnen is.

·        U wordt geplaatst op volgorde van betaling.

·        U altijd bericht krijgt als u door over-inschrijving of afgelasting niet kunt deelnemen.

·        U bij verhindering, dit altijd door moet geven aan de gastvrouw.

·        Introducés m/v welkom zijn bij lezingen tegen betaling van € 5,00 per keer. Betaling aan de gastvrouw.

·        Deelname aan een activiteit of het meerijden met andere leden altijd op eigen risico is.

·        U wordt verzocht bij iedere activiteit uw aanwezigheid te melden bij de gastvrouw.

·        Dat wij een noodtelefoon hebben voor het geval dat er  bij uitstapjes en museabezoeken wat gebeurt, bijv. dat u de weg kwijt raakt, niet meer weet hoe laat de bus vertrek, enz. Deze noodtelefoon gebruiken we alleen bij genoemde uitstapjes.

Het nummer is: tel: 06 413 745 57. Het is handig om dit telefoonnummer direct op te slaan in uw telefoon.

·        Betalingen niet worden terugbetaald, tenzij het bestuur anders besluit. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen (per post of per mail). Betalingen onder de  € 10,00 komen niet voor terugbetaling in aanmerking  en er wordt altijd € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.

·        U een deelnemerslijst kunt inzien na het inloggen bij de betreffende activiteit.

·        Toos de Haas het potje “lief en leed” beheert en u aan haar bijzondere feiten kunt doorgeven. Gegevens vind je op de ledenlijst

·        Reacties en ideeën altijd welkom zijn bij het bestuur.

·        U wordt geadviseerd regelmatig onze website te raadplegen voor het laatste nieuws van het K.V.G.