Lidmaatschap

 

  •  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni  daaropvolgend jaar

De contributie bedraagt € 28,00 per jaar. 

Indien U lid wordt tussen 1 januari en 28 februari dan betaalt U de helft van de contributie. 

U kunt deelnemen aan alle activiteiten mits er nog plaats is.

Als U lid wordt na 1 maart dan betaalt u de contributie in het nieuwe verenigingsjaar.

Waar nog plaats is kunt U deelnemen aan alle activiteiten. 

  • Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier onder lidmaatschap op deze site. Of u neemt contact op met Mia Velthuijsen van de ledenadministratie. Tel: 06 - 10 82 60 63.

Na aanmelding krijgt u het programmaboekje toegestuurd.

 

Wanneer u voor de eerste keer een activiteit bezoekt willen wij u daarbij begeleiden. U kunt dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden, zodat zij u het een en ander kunnen vertellen over het K.V.G..

  • Betaling

RABO - bank:  NL90 RABO 019 12 84 084 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde, Tilburg.

  • Adreswijziging

Schriftelijk door geven aan de ledenadministratie:

Mia Velthuijsen, Voorschotenstraat 80, 5036 WH Tilburg.

Of via de site met het contactformulier.

  • Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap, uitsluitend schriftelijk vóór 1 juni te zenden aan

de ledenadministratie (zie bovenstaand adres). Het kan ook met het contactformulier van de site. Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend verenigingsjaar.