Lidmaatschap

 

  •  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni  daaropvolgend jaar

De contributie bedraagt € 28,00 per jaar. 

Indien U lid wordt tussen 1 januari en 28 februari dan betaalt U de helft van de contributie. 

U kunt deelnemen aan alle activiteiten mits er nog plaats is.

Als U lid wordt na 1 maart dan betaalt u de contributie in het nieuwe verenigingsjaar.

Waar nog plaats is kunt U deelnemen aan alle activiteiten. 

  • Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier onder lidmaatschap op deze site. Of u neemt contact op met Mia Velthuijsen van de ledenadministratie. Tel: 06 - 10 82 60 63.

Na aanmelding krijgt u het programmaboekje toegestuurd.

 

Wanneer u voor de eerste keer een activiteit bezoekt willen wij u daarbij begeleiden. U kunt dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden, zodat zij u het een en ander kunnen vertellen over het K.V.G..

  • Betaling

RABO - bank:  NL90 RABO 019 12 84 084 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde, Tilburg.

  • Adreswijziging

Schriftelijk door geven aan de ledenadministratie:

Mia Velthuijsen, Voorschotenstraat 80, 5036 WH Tilburg.

Of via de site met het contactformulier.

  • Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap, uitsluitend schriftelijk vóór 1 juni te zenden aan

de ledenadministratie (zie bovenstaand adres). Het kan ook met het contactformulier van de site. 

Indien je door omstandigheden toch later opzegt, vragen we € 7,50 voor de gemaakte kosten.