Jaarverslag secretaris K.V.G. Tilburg 2017 - 2018

 

BESTUURSSAMENSTELLING.

Het bestuur bestond uit 6 personen tot 12 januari 2018.

De functies waren als volgt verdeeld:

Voorzitter                              Marianne Vugs                                             

Secretaris en webmaster        Gerry van Schijndel                                 

Penningmeester                     Rita Hilhorst                                              

Ledenadministratie                Mia Velthuijsen                                           

Programma                           Koby Eijsbouts                                                     

Programma                           Coby Marskamp  

                                                   

-      12 Januari 2018 is Marianne Vugs, voorzitter, helaas overleden. Vanaf 12 januari heeft Gerry van Schijndel alle voorzitterstaken overgenomen.

-       Jossy van Loon is op de ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Een paar maanden later trad zij af, omdat zij haar taak te zwaar vond om dit alleen te doen.

-       Henriëtte Wijdeven en Ine Verbeeten hebben Koby Eijsbouts en Koby Marskamp mee geholpen met het maken van het programma voor 2018 – 2019.

-       Henriëtte Wijdeven stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Zij gaat zich bezighouden met het programma.

-       Ine Verbeeten blijft op vrijwillige basis mee helpen met het programma samenstellen voor 2019 – 2020.

-       Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar voorbereid om met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 2018 – 2019 met het e-Captain programma te gaan werken. Dit  om in de toekomst de ledenadministratie, de financiële administratie en de administratie voor activiteiten en cursussen vlot te laten verlopen. De huidige programma’s zijn zeer verouderd en erg omslachtig, zowel voor de leden als voor het bestuur.

LEDENBESTAND.

Aan het eind van het verenigingsjaar was het aantal leden: 250

KASCOMMISSIE.

Dit jaar bestond de kascommissie uit Ery Musters en Anneke Bruijnzeels. Netty Schlicher is reserve lid kascommissie.

KVG-GEWEST.

Namens de afdeling gingen op 18 september Marianne Vugs en Gerry van Schijndel naar de gewestvergadering en op 19 maart ging Mia Velthuijsen naar de gewestvergadering

5 Bestuursleden waren aanwezig op de Besturendag van Het Gewest op 30 okt. 2017 bij Boerke Mutsaers te Tilburg. Dr. Andreas Wismeijer gaf voor de pauze een lezing over: “Waarom hebben wij geheimen”. Na de pauze konden de bestuursleden van de diverse afdelingen hun ervaringen uitwisselen.

PROVINCIALE VROUWENRAAD.

Via het gewest is de afdeling lid van de Provinciale Vrouwen Raad. Alle bestuursleden en 44 leden namen deel aan de studiedag op 9 nov. 2017 in het Provinciehuis te

‘s-Hertogenbosch met het thema: “Preventieve gezondheidszorg”.

JAARPROGRAMMA.

Cursussen.

Kunstgeschiedenis:  mevr. C. van Bree.

Tijdens deze cursus is mevr. C. van Bree ingegaan op het “Surrealisme”. De volgende onderwerpen binnen het surrealisme werden in 5 bijeenkomsten behandeld: woord, taal en beeld. Het lichaam en andere objecten. Binnen en buitenland. Mythe, verhaal en droom en als laatste burgerlijke inkapseling, tentoonstellingen en commercie.

Film: de Heer P. Overmeer.

Deze cursus is een gezamenlijke activiteit van de afdelingen van Het Gewest Tilburg.

De heer P. Overmeer heeft de volgende films uitgekozen voor deze cursus:

-      Daniel Blake

-      Holy Motors

-      El Brazo de la Serpiente

-      La fille inconnue

-      La la land

 “Wandeling door de literatuur”: de heer J. Minnaard

De volgende boeken zijn besproken:

-      De geniale vriendin                               Elena Ferrante

-      De levens van Jan Six                            Geert Mak

-      Malva                                                   Hagar Peeters

-      De bekeerlinge                                     Stefan Hertmans

-      Het tumult van de tijd                            Julian Barnes

Inzicht in Muziek: de heer C. Hollenberg.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

-      Henry Purcell

-      Muziekinstrumenten

-      Amerikaanse muziek

-      Vier Requiems

Filosofie: de heer J. Verweij

-      Ethiek

-      Antropologie

-      Metafysica

Algemeen programma.

Lezingen:

-      100 Jaar De Stijl                                                       Carla van Bree

-      Na-Aperij of toch origineel                                         John lommen

-      Beter contact met mensen met dementie                    Jan van der Hammen

-      Struikelstenen                                                          Arnoud-Jan Bijsterveld

-      Wonderen in het zonlicht                                           Hans van den Broek

-      Geheimen, de psychologie van wat we niet weten        Andreas Wismeijer

-      Voordracht Van String tot String                                 Erna Siebens

-      Wenen Muziekstad                                                    Cees Hollenberg

-      Met enthousiasme leven                                            Marie-Thérèse Olaerts

Workshop:

-      Risico’s in en om het huis                                          Rode Kruis

Wandelingen:

-      Stadswandeling: Architectuur

-      IVN wandeling: Noorderbos

-      IVN wandeling: Drijflanen

Excursies:

-      Museumdag Hermitage, Hollandse meesters uit de Hermitage St. Petersburg en een rondvaart door de Amsterdamse grachten

-      Afrikamuseum

-      Geuren en kleuren met Maria Bonte

-      Lavans wasserij te Helmond

-      Rondleiding provinciehuis ’s-Hertogenbosch

-      Monument van Riel

-      Smakelijk dwalen door Tilburg

Overige activiteiten:

-      Jaarvergadering. Na de pauze hebben 2 medewerkers van Melania een uiteenzetting gegeven over hun werkzaamheden in de diverse continenten.

-      Kerstviering opgeluisterd door Yoska Music

-      Nieuwjaarsreceptie muzikaal opgeluisterd door Sax-O-13

-      Lunch bij de Rooi Pannen (4 maal)

-      Mariaviering in de Hasseltse Kapel.

-      Eindejaar uitstapje: Busreis naar Tongeren en Haspengouw België

Goede doelen:

-      Melania

 

-      Johan Stekelenburg Stichting