Informatie

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni

De contributie bedraagt € 28,00 per jaar.

Na ontvangst van de factuur die je per mail ontvangt, betaal je de contributie de contributie betalen

 

Indien je lid wordt tussen 1 januari en 28 februari dan betaal je de helft van de contributie. Je  kunt deelnemen aan alle activiteiten mits er nog plaats is.

Als je lid wordt na 1 maart dan betaal je de contributie in het nieuwe verenigingsjaar.

 

Ben je geïnteresseerd in een activiteit, dan is het mogelijk dat je meer informatie haalt van de desbetreffende site. Dit doe je door op een link te klikken. 

 

 • Locatie activiteiten

De jaarvergadering, lezingen, verschillende cursussen, kerstviering en nieuwjaarsbijeenkomst vinden plaats in De Postelse Hoeve, Dr. Deelenlaan 10,

5042 AD Tilburg. Tel. 013 - 463 63 35.

 

 • Telefonische bereikbaarheid

Tijdens museumbezoek, excursies, dagreis en wandelingen is de gastvrouw telefonisch bereikbaar op nummer: 06 - 41 37 45 57 (dit is het nummer dat gebruikt wordt vanaf 22 mei 2017)

Alleen tijdens deze activiteiten is dit nummer bereikbaar.

 

 • Consumpties

Het betalen van consumpties in de pauze bij De Postelse Hoeve met

munten heeft onze voorkeur. De pauze kan hierdoor vlot verlopen. De prijs van de munten voor koffie/thee is € 2,00.

 

 • Belangrijk bij aanmelding en deelname

 • Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.
 • Je kunt je digitaal aanmelden voor een activiteit. Zie hiervoor het stappenplan inloggen/digitaal inschrijven
 • Je wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.
 • je ontvangt een mail van jouw inschrijving voor een activiteit of cursus.
 • Je ontvangt een mail als je hebt ingeschreven voor een activiteit en op de wachtlijst geplaatst wordt. 
 • Introducés m/v zijn welkom bij lezingen tegen betaling van € 5,00 per keer. Betaling aan één van de bestuursleden.
 • Deelname aan een activiteit of het meerijden met andere leden is altijd op eigen risico.
 • Je  wordt verzocht bij iedere activiteit jouw aanwezigheid te melden bij de gastvrouw. Indien je, bij een door jouw opgegeven activiteit, onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, wordt je verzocht dit te melden bij de gastvrouw. Doe je dit niet, dan onthoud je andere leden de mogelijkheid om deel te nemen.
 • Bij uitstapjes en musea bezoeken kan het voorkomen dat er wat gebeurt of dat je de weg kwijt raakt, niet meer weet hoe laat de bus vertrekt enz. Daarvoor hebben wij een nood-telefoon die we alleen bij deze gelegenheden gebruiken.
 • Het nummer is  tel: 06 41 37 45 57. (Let op! Dit is een nieuw nummer) Het is handig om dit telefoonnummer direct op te slaan in uw telefoon.

 

 • Betaling van contributie, cursussen, activiteiten en uitstapjes

Betaling pas na ontvangst van de factuur. 

Indien er onder een andere naam wordt betaald, graag ook jouw eigen naam vermelden waarmee je bij ons geregistreerd staat. 

 

 • Terugbetalingen

Ten aanzien van terugbetalingen is door het bestuur het volgende besluit genomen.

 

Leden die zich hebben ingeschreven voor een cursus en zich nadien afmelden krijgen in principe hun geld niet terug. Immers de kosten zijn al gemaakt en gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Als iemand vindt dat er voor haar een uitzondering moet worden gemaakt, kan zij een schriftelijk verzoek (per post of per mail) indienen bij het bestuur. Het bestuur zal dan een uitspraak doen.

 

Leden die zich hebben ingeschreven voor een activiteit/uitstapje kunnen in geval van ziekte soms het bedrag terug krijgen dat door het K.V.G. nog niet is uitgegeven. Zij kunnen daartoe een schriftelijk verzoek  (per post of per mail) indienen bij het bestuur.

Het bestuur neemt zelf geen initiatieven om geld terug te storten. Uiteraard wel voor  de mensen die op een wachtlijst zijn blijven staan. Er gaat altijd € 1,50 administratiekosten af en bedragen minder dan € 10,00 worden niet vergoed.

 

 • Potje Lief en Leed

De komende tijd gaat Nel Bos het potje lief en leed beheren.

Dat houdt in dat zij aandacht zal besteden aan bijzondere gebeurtenissen van onze leden.

Natuurlijk is zij niet van alles op de hoogte, daarom zou het prettig voor haar zijn, als er wat bijzonders te melden valt, dit ook aan haar door te geven.

Wij denken bijvoorbeeld aan ziekte van iemand, een gouden bruiloft of overlijden van een lid of van een echtgenoot.

 

 • Ledenadministratie

Opgave nieuwe leden, adreswijziging, opzeggen lidmaatschap schriftelijk of per mail aan: Mia Velthuijsen, Voorschotenstraat 80 5036 WH Tilburg of kvgtilburg@hotmail.nl

 

      Als je je lidmaatschap wil opzeggen, doe dat dan voor 1 juni SCHRIFTELIJK via de

      e-mail. Dan hoeven er voor jou geen kosten te worden gemaakt voor het boekje en de                verzending ervan. Een telefoontje of terloopse mededeling wordt helaas niet in ons                    geheugen op geslagen.

      Voor het opstellen van de nieuwe begroting is het ook van belang om te weten van

      hoeveel leden we kunnen uitgaan.

 

      Indien je door omstandigheden toch later opzegt, vragen we € 7,50 voor de gemaakte

      kosten.

 • Programmaboekje en Nieuwsbrieven

Het programmaboekje van het K.V.G. afd. Tilburg verschijnt jaarlijks in juli.

De Nieuwsbrief verschijnt in de maanden december en april.