Goede doelen

"Melania"

van, voor en door vrouwen

 

Melania is een ervaren vrijwilligersorganisatie gericht op ontwikkelingshulp. Het doel van Melania is de economische en sociale positie van de allerarmste vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika te verbeteren. Dit door vrouwen in contact te brengen met individuen en groepen in Nederland die hen willen ondersteunen bij het opzetten van kleinschalige initiatieven.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat:

 

• De projecten door de vrouwen zelf bedacht en opgezet

  worden

• Alle gelden rechtstreeks naar de projecten gaan

• Uitwisseling plaatsvindt over de voortgang van de 

  projecten

• Er plaatselijke contactpersonen aanwezig zijn om het verloop van projecten te bewaken

 

De opbrengst van de collecte Stichting "Melania" heeft € 280,00 opgebracht. Dit bedrag werd door het K.V.G. aangevuld tot € 320,00.

 

2de Goede doel

Johan Stekelenburg Stichting

 

Noodzakelijk?

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Over dit fenomeen leest of hoort u weinig. Maar het is wel een bitter feit. De kinderen uit deze gezinnen missen veel. En dan te beseffen dat Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort. Ook díe kinderen willen méédoen. Erbij horen. En willen hun hobby of sport beoefenen. Jammer dat de financiële middelen vaak ontbreken. Wat zou het mooi zijn als de Tilburgers samen de schouders eronder zouden zetten. Waardoor het mogelijk wordt om kinderen te laten meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor nu. En dat is goed voor de toekomst.

Kleinschalig en zichtbaar

De projecten waar de aandacht op gevestigd is zijn kleinschalig. Straatvoetballertjes helpen aan uitrusting. Kinderen die muziek willen maken instrumenten bezorgen. Of de contributie betalen voor hun favoriete vereniging. Maar de stichting kan voor een groepje kinderen ook een vakantie organiseren. Stuk voor stuk tastbare zaken. Bij u ‘om de hoek’. Zodanig georganiseerd dat alle middelen direct naar het goede doel gaan. Uiteraard maakt de stichting geen onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Initiatieven te over. Nu de middelen nog.

 

Tijdens de kerstviering van 2018 hebben wij gecollecteerd voor de Johan Stekelenburg Stichting en deze collecte heeft € 345,00 opgebracht. Het bestuur heeft € 400,00 overgemaakt naar deze stichting.